Overuren fiscaal vriendelijk uitbetalen? Belangrijke wijziging in 2021

Foto artikel fiscale vermindering overuren

De regering beslist om de maatregel die voorzag in een verhoging van het aantal fiscaalvriendelijke overuren voor de inkomstenjaren 2019-2020 niet te verlengen.

Vanaf inkomstenjaar 2021 komen slechts 130 overuren per werknemer in aanmerking voor de belastingvermindering overuren.

In de volgende situaties geldt nog een verhoogd plafond:

- Werknemers tewerkgesteld bij werkgevers die werken in onroerende staat verrichten op voorwaarde dat ze gebruik maken van een elektronisch aanwezigheidssysteem: 180 overuren;

- Werknemers tewerkgesteld in PC 302 of onder het PC van uitzendkantoren, maar tewerkgesteld bij een gebruiker die actief is in PC 302: 360 overuren.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?