Past u tijdelijke werkloosheid door overmacht toe? Plan eerst vakantiedagen in!

Foto opname verlof en ADV

Volgens de vakantiewetgeving moeten alle werknemers de vakantiedagen opnemen tegen 31 december. De vakantiedagen die niet werden opgenomen, riskeert men te verliezen. In de praktijk staan héél wat werkgevers toe dat een aantal vakantiedagen naar het volgende jaar worden overgedragen, maar dit is wettelijk niet toegestaan.

Vakantie nemen is een recht voor de werknemer, voor maximaal 4 weken per jaar en op basis van de tewerkstelling van het jaar voordien. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat u de werknemer de mogelijkheid geboden hebt om de vakantiedagen op te nemen.

De werknemers worden best tijdig gewaarschuwd dat zij nog een aantal verlofdagen moeten opnemen vóór het einde van het jaar.

De RVA gaat er van uit dat alle werknemers waarvoor tijdelijke werkloosheid wordt aangevraagd hun vakantiedagen hebben opgenomen in 2020. Is dat niet het geval, dan zijn ze verplicht de onterecht betaalde werkloosheidsuitkeringen terug te vorderen van de werknemer.

Indien u als werkgever nog tijdelijke werkloosheid door overmacht toepast, dan moet u er op letten dat de openstaande verlofdagen nog worden opgenomen vóór het einde van het jaar.

Het openstaand recht op vakantiedagen staan vermeld op de verlofteller op de loonbrief. U komt met uw medewerker(s) overeen wanneer de openstaande verlofdagen zullen worden ingepland.

Voor die verlofdagen wordt er uiteraard geen tijdelijke werkloosheid doorgegeven. Gelieve in Easy Online de verlofdagen door te geven.

Dit geldt ook voor ADV-dagen. Deze dagen worden door de medewerkers opgebouwd wanneer er in de sector normaal 38 uur per week gewerkt wordt, maar in uw onderneming per week 40 uur wordt gewerkt. Voor een volledig jaar komt dit neer op 12 ADV-dagen en deze moeten eveneens vóór het einde van het jaar opgenomen worden.

Net zoals het verlof komt u met uw medewerker(s) overeen wanneer de openstaande ADV-dagen ingepland worden. Voor die dagen kan u geen tijdelijke werkloosheid toepassen. De opgenomen ADV-dagen geeft u door via Easy Online.

Bij vragen of indien u meer info wenst, contacteer ons dan via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?