PC 124 - Bouwbedrijf betaling vakantiegeld 2019: doorgeven rekeningnummers tegen 31/05/2019

Betalingsdatum vakantiegeld 2019

Het Vakantiefonds Bouw laat weten dat de opdracht tot betaling van het vakantiegeld 2019 op 20 juni 2019 zal worden gegeven. De betaling gebeurt uitsluitend via overschrijving. Arbeiders die hun banknummer nog niet hebben doorgegeven aan het Fonds of die veranderd zijn van rekeningnummer worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Zonder banknummer kan het vakantiegeld niet worden uitbetaald.

Registratie of wijziging banknummer

Het bankrekeningnummer kan op twee manieren worden doorgegeven:

  • Ofwel via de website www.socialsecurity.be. Klikken op: Burger > onlinediensten > Mijn vakantierekening > Het dossier consulteren. Na identificatie met de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of via de smartphone-app “itsme” kan de arbeider zijn bankrekeningnummer invoeren, maar ook zijn adres en de taalrol wijzigen. Werknemers zonder Belgische identiteitskaart doen dit met een eenmalige code TOTP.
  • Ofwel via een officieel formulier dat bij het Fonds kan worden opgevraagd, hetzij telefonisch op het nummer 02/529.80.11, hetzij per mail via info@vakantiefondsbouw.be.

Het formulier, ingevuld en ondertekend door de werknemer, moet ook ondertekend en afgestempeld worden door de bankinstelling en daarna per post verstuurd worden naar: Vakantiefonds – Poincarélaan 78 – 1060 Brussel (formulieren die per fax of mail worden verstuurd worden niet in aanmerking genomen). Dit moet gebeuren vóór 31 mei 2019.

Opgelet !

Als de bouwarbeider zijn bankrekeningnummer niet heeft meegedeeld, zal zijn vakantiegeld niet uitbetaald worden en zal het geblokkeerd blijven zolang hij de nodige informatie niet geeft!

Photo by Link Hoang on Unsplash

Op de hoogte blijven?