PC 201 en 202.01: Jaarlijkse premie in augustus

Binnen de Zelfstandige Kleinhandel (PC 201.00) en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven (PC 202.01) werd beslist om vanaf heden jaarlijks in de maand augustus aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode een premie toe te kennen ten bedrage van 188 EUR bruto.

Bedienden met een onvolledige referteperiode hebben recht op 1/12e van de jaarpremie per volledig gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand.

Voor deeltijdse bedienden wordt de jaarlijkse premie toegekend in verhouding tot hun deeltijds arbeidsregime.

De referteperiode loopt steeds vanaf de maand augustus van het voorgaande jaar tot en met de maand juli van het jaar waarin de premie wordt toegekend.

Deze premie moet niet worden betaald indien de werkgever vóór 1 januari 2016 het voordeel heeft omgezet in een verhoging van patronale bijdrage in de maaltijdcheques met 1 EUR per dag.


De jaarlijkse premie in de maand augustus dient te worden uitbetaald bovenop de toekenning van ecocheques of een jaarlijkse premie in de maand maart.

Bron:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, neergelegd op 23/09/2015, registratienummer 129707/CO/202.01 - neergelegd op 22/09/2016, registratienummer 129696/CO/201

Op de hoogte blijven?