Regels in verband met werken in warm weer

Als werkgever moet er ook rekening gehouden worden bij het werken in warm weer. Regels over werk in hoge omgevingstemperaturen staan omschreven in boek V van de codex welzijn op het werk.

De regels zijn gebaseerd op de fysieke werkbelasting en de maximale WBGT-index waarde. Voor warmte temperaturen moet er gemeten worden met een vochtige globethermometer, de WGTB-methode.

Bij licht of zeer licht is de maximale WBGT-index 29

Bij halfzwaar is de maximale WBGT-index 26

Bij zwaar is de maximale WBGT-index 22

Bij zeer zwaar is de maximale WBGT-index 18

Als het maximum overschreden wordt moet de werkgever volgende voorzien:

  • Beschermingsmiddelen ter beschikking stellen aan werknemers met een directe blootstelling aan zonnestraling;
  • Gratis verfrissende dranken;
  • Binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren.

Als de warmte blijft aanhouden moeten er ook extra rusttijden ingevoerd worden

45 min werk - 15 min rust 30 min werk - 30 min rust
Licht werk 29,5 30
Halfzwaar werk 27 28
Zwaar werk 23 24,5
Zeer zwaar werk 19 21

Op de hoogte blijven?