RSZ-verminderingen eerste aanwervingen wijzigen vanaf 1 januari 2024

Man and woman engineer with laptop in a factory working

De regering heeft een voorontwerp van programmawet goedgekeurd. In dat ontwerp worden ook de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen vanaf 2024 stevig beperkt.

De RSZ-vermindering voor een eerste werknemer vermindert

Sinds 1 januari 2022 wordt het bedrag van de RSZ-vermindering voor de aanwerving van de eerste werknemer geplafonneerd op 4000 EUR per kwartaal.

De RSZ-vermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer kan onbeperkt in de tijd toegepast worden.

Vanaf 1 januari 2024 zou het maximaal bedrag van de RSZ-vermindering voor de aanwerving van de eerste werknemer geplafonneerd worden op 3100 EUR per kwartaal.

Afschaffen RSZ-verminderingen voor vierde, vijfde en zesde werknemer

Werkgevers die hun tweede tot en met zesde werknemer aanwerven, genieten onder bepaalde voorwaarden een RSZ-vermindering.

Vanaf 1 januari 2024 zouden de RSZ-verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer worden afgeschaft.

Er zou evenwel in een overgangsbepaling voorzien worden. RSZ-verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer die voor 2024 zijn aangevat, zouden verder blijven lopen volgens de modaliteiten die gelden op 31 december 2023.

Dit is gebaseerd op ontwerpwetgeving en bijgevolg nog aan wijzigingen onderhevig.

Wil je jouw bedrijf uitbreiden en een vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerven? Denk er dan over na om die al in 2023 aan te werven. Zo loopt jouw RSZ-vermindering voor die werknemers in 2024 verder.

Op de hoogte blijven?