Schorsing opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona

Schorsing opzeggingstermijn corona

Op 22 juni 2020 is de wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven vóór of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Zoals bekend is de toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versoepeld van 13 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. Alle tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus kan worden beschouwd als een geval van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst zal in die omstandigheden worden geschorst omwille van overmacht.

In geval van ontslag door de werkgever wordt de opzeggingstermijn gewoonlijk niet geschorst door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven vóór of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, brengt hier nu verandering in voor de periodes tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Voor wie is deze wet van toepassing?

De wet is van toepassing op lopende opzeggingstermijnen die vanaf 1 maart 2020 aanvingen en op de nieuwe opzeggingstermijnen als:

  1. de werkgever overgaat tot ontslag met een opzeggingstermijn die ten vroegste start vanaf 22 juni 2020. In dit geval wordt de opzeggingstermijn geschorst door de periode van tijdelijke werkloosheid door corona. Zolang er dus sprake is van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, zal de opzeggingstermijn niet verder lopen. De opzeggingstermijn zal pas opnieuw beginnen lopen wanneer de werknemer terug aan het werk gaat.
  2. de werkgever reeds overging tot ontslag met een opzeggingstermijn die gestart is op 1 maart of erna. In dit geval hebben enkel de periodes van tijdelijke werkloosheid overmacht corona tussen 1 maart 2020 en 22 juni 2020 geen schorsende werking meer. Vanaf 22 juni 2020 loopt de opzeggingstermijn echter niet meer verder en is er dus wel sprake van een schorsing.

Uitzonderingen

Voor de opzeggingstermijnen die al vóór 1 maart 2020 liepen, blijft de vroegere regeling van toepassing. De betekening van de opzegging vóór die datum volstaat echter niet. De opzegging moet al lopen vóór 1 maart 2020.

Ook wanneer de opzeggingstermijn op 22 juni 2020 al was afgelopen, kan de opzeggingstermijn niet meer worden geschorst.

Voor werknemers die zelf hun ontslag hebben gegeven, bestaat er geen schorsing van de opzeggingstermijn waardoor de opzeggingstermijn gewoon doorloopt tijdens de tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Op de hoogte blijven?