Koopkrachtpremie

Pexels pixabay 220237

In PSC 149.03 Edele Metalen moet er uiterlijk op 31 december 2023 een koopkrachtpremie worden toegekend op basis van volgende modaliteiten:

BEDRAG

* 125 EUR indien de verhouding bedrijfswinst/balanstotaal minstens 1,25 keer groter is dan het gemiddelde voor diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021;

* 250 EUR indien de verhouding bedrijfswinst/balanstotaal minstens 1,5 keer groter is dan het gemiddelde voor diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021;

* 375 EUR indien de verhouding bedrijfswinst/balanstotaal minstens 2 keer groter is dan het gemiddelde voor diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021.


De bedrijfswinst is telkens minstens 5% van het balanstotaal.

Afspraken over een hogere premie op bedrijfsniveau is mogelijk tot maximum 750 EUR.

Voorwaarden

Op 30 november 2023 minstens 1 maand in dienst in de onderneming. De koopkrachtpremie wordt geproratiseerd op basis van de prestaties geleverd tussen 1 december 2022 en 30 november 2023, alsook op basis van de toepasselijke arbeidsregime.

Op de hoogte blijven?