Spilindex overschreden in oktober 2023

Photo 1574265932292 3d3d43b3c893

De spilindex is overschreden in oktober 2023. Hierdoor worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in november 2023 met 2% verhoogd. De lonen in de openbare sector volgen in december 2023 met hetzelfde percentage.

De overschrijding van de spilindex heeft ook een aanpassing van een aantal andere vergoedingen tot gevolg. Het gaat onder meer om het gewaarborgd minimummaandinkomen, de aanvullende vergoeding bij SWT, het flexiloon,...

Naast deze overschrijding van de spilindex in oktober 2023 wordt in 2023 geen overschrijding meer voorzien. In maart en september 2024 zouden er wel nieuwe overschrijdingen kunnen plaatsvinden.

Op de hoogte blijven?