Staking op 13 februari: gevolgen voor de werknemer

Op woensdag 13 februari 2019 vond een nationale staking plaats. De staking kan gevolgen hebben op de organisatie van uw onderneming. Hierbij een overzicht van de gevolgen indien een aantal werknemers misschien deelnamen aan de stakingen, alsook de gevolgen indien werknemers het werk niet konden aanvatten of verderzetten wegens de stakingen.

Een werknemer die afwezig was van het werk door deelname aan de staking, heeft geen recht op loon. Zij kunnen beroep doen op hun vakbondsorganisatie voor het verkrijgen van een stakingsvergoeding.

Indien een werkwillige werknemer het werk niet kon aanvatten door de stakingsactie, heeft evenmin recht op gewaarborgd loon. Een werknemer kan bijvoorbeeld het werk niet aanvatten door een stakingspiket die werd opgesteld aan de ingang van een bedrijf of bedrijventerrein. Deze werknemers kunnen eventueel aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. Het beheerscomité van de RVA moet hierin toestemmen.

Aan de toekenning van de werkloosheidsuitkering zijn er 2 voorwaarden:

* De werknemer mag niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden;

* De werknemer mag geen belang hebben bij het inwilligen van de eisen van de stakers.

De werkgever moet een controleformulier C3.2A bezorgen aan de werknemer die aanspraak wil maken op de werkloosheidsuitkering.

Indien een werkwillige werknemer te laat of niet aankomt op het werk wegens de stakingsactie, kan geen aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de verloren uren. De werknemer kon tijdig maatregelen nemen aangezien de stakingsactie ruim op voorhand via de media werd meegedeeld.

Op de hoogte blijven?