Studenten tewerkstellen

Stap 1: de student levert een attest met openstaand contingent af aan de werkgever.

De student kan een attest waarop het openstaand contingent vermeld staat opvragen door zich aan te melden op de website www.studentatwork.be. De student geeft dit attest af aan de werkgever.

De werkgever kan het openstaand contingent online controleren op basis van de code die vermeld staat op het attest. Dit kan geconsulteerd worden op de website www.socialsecurity.be.

Stap 2: opmaak van studentenovereenkomst en afgifte arbeidsreglement.

Er wordt een schriftelijke studentenovereenkomst voor bepaalde duur in 2 exemplaren opgemaakt. De studentenovereenkomst moet ondertekend worden uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding.

De student moet ook een exemplaar van het arbeidsreglement ontvangen. Bij de studentenovereenkomst kan er een ontvangstbewijs van het arbeidsreglement worden toegevoegd.

Stap 3: controleer arbeidsongevallenverzekering en gezondheidstoezicht.

U neemt best contact op met uw arbeidsongevallenverzekeraar. Een student moet ook verzekerd worden tegen arbeidsongevallen.

U neemt ook best contact op met uw externe preventiedienst om na te vragen of dat de student onderworpen wordt aan een voorafgaandelijk medisch onderzoek.

Stap 4: uitvoeren van een Dimona-aangifte.

Een tijdige Dimona-aangifte is zeer belangrijk. Als de Dimona-aangifte laattijdig werd ingediend, dan kan de solidariteitsbijdrage niet worden toegepast voor alle uren die in de Dimona-aangifte van die periode werden opgenomen.

De werkgever bezorgt de identiteit, periode tewerkstelling en het aantal uren dat de student zal werken door aan het sociaal kantoor. Op basis van deze gegevens kan er een correcte Dimona-aangifte worden verstuurd.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met sociaal kantoor VDA.


Op de hoogte blijven?