Te volgen noodprocedure bij technische problemen Dimona

Jeshoots com Lt Nv Q Hd Kkmw unsplash

Kunt u een werknemer niet aangeven in de onlinedienst Dimona omdat u een technisch probleem hebt? U moet toch aangifte doen.
De RSZ heeft recent een mededeling gedaan met betrekking tot de te doorlopen noodprocedure indien u geconfronteerd wordt met technische problemen bij de Dimona-aangifte.

Eerst en vooral

Soms is een technisch probleem makkelijk op te lossen. Probeer dus eerst dit:
1. Update uw browser of probeer een andere browser.
2. Blijft uw probleem duren, bekijk dan de FAQ in verband met het inloggen op het portaal.
3. Is het kanaal van uw keuze door een technisch probleem niet beschikbaar? Probeer dan eerst een ander kanaal, als dat mogelijk is.

Blijft uw probleem aanhouden?

U bent werkgever en u slaagt er niet in om een werknemer aan te geven in Dimona? Kies dan op de website van de Sociale Zekerheid de procedure die voor u van toepassing is en volg ze stap voor stap.

Bij onderhoudswerken op het portaal

Af en toe is er een technische interventie nodig om het portaal te onderhouden. U kan zich hier op voorbereiden door de kalender van het portaal in het oog te houden om de data en duur van de volgende interventies te kennen. Doe uw aangiften vóór de aangekondigde onderhoudswerken, of desnoods zodra ze afgelopen zijn.

In alle andere gevallen

Heeft uw probleem niets te maken met een technische interventie? Meld de Sociale Zekerheid dan dat u een technisch probleem ondervindt door het formulier 'Noodprocedure voor werkgevers' in te vullen. Dan wordt voor u een dossier opgestart.

Is het probleem opnieuw opgelost? Meld dan dat het probleem voorbij is door het formulier 'Noodprocedure voor werkgevers - probleem opgelost' in te vullen en uw dossiernummer te vermelden.

Zodra het probleem opgelost is, doet u uw Dimona-aangifte op de gewone manier.

Opgelet:
Wanneer uw aangifte te laat komt, gaat de RSZ na of u wel degelijk een technisch probleem gesignaleerd hebt. Vergeet dus niet om het eerste formulier in te vullen zodra u merkt dat u een probleem hebt, en het tweede zodra het opgelost is.
Een technisch probleem rechtvaardigt niet automatisch een late aangifte.

Op de hoogte blijven?