Telewerkaangifte

Home office 5190504 960 720

Aanvullend op ons artikel Telewerk is opnieuw verplicht vanaf 20 november 2021!, geven wij extra informatie en instructies mee in het kader van de telewerkaangifte.

Verplicht telewerken

Telewerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

De werkgevers bezorgen de personen die niet kunnen telewerken, een attest dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. Gelieve de nodige preventiemaatregelen zoals afstandsregels, mondmaskers, enz. te respecteren om de veiligheid op de werkvloer te garanderen.

Indien gewenst, kunnen wij op uw vraag een attest bezorgen. Belangrijk is dat u als werkgever de reden van de onmogelijkheid tot telewerk kunt verantwoorden.

Registratie

Alle werkgevers moeten maandelijks een aantal gegevens aan de RSZ meedelen via de telewerkaangifte.

De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk.

De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op woensdag 24 november 2021 en moet uiterlijk worden ingediend op 30 november 2021.

Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

Bij wijzigingen heeft de volgende aangifte betrekking op de situatie op maandag 3 januari 2022 en dient dit aangegeven te worden uiterlijk donderdag 6 januari 2022. Vervolgens bekijkt u de situatie op de eerste werkdag van de maand en doet u de aangifte uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand, tenzij de situatie niet veranderd is.

De registratieplicht is niet van toepassing op kmo’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie. Dit gaat over werknemers gebonden met een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, flexi-jobs met een raamovereenkomst, bestuurders, enz.

Via de link Telewerkaangifte, komt u terecht op de tool. Ter info: de onlinedienst zal pas beschikbaar zijn vanaf woensdag 24 november 2021! U meldt zich aan als burger met uw e-ID kaartlezer of via itsme. Gelieve de verschillende stappen te doorlopen en de nodige gegevens aan te vullen. Na de aangifte wordt er een ontvangstbevestiging gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon.

Op de hoogte blijven?