Tijdelijke verhoging fiscaal vriendelijke overuren: wijziging voor de werken in onroerende staat!

In het kader van de jobsdeal kunnen er in de periode 2019-2020 op jaarbasis 180 fiscaal vriendelijke overuren worden gepresteerd. In geval van werken in onroerende staat kon de verhoogde grens pas worden toegekend wanneer er gebruik werd gemaakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem.

Met de publicatie van het KB van 29 augustus 2019 tot wijziging van bijlage III BIS van het WIB 92 (…) komt een einde aan de verschillende fiscale behandelingen tussen enerzijds de werkgevers die werken in onroerende staat verrichten en anderzijds alle andere werkgevers.

Alle werkgevers kunnen bijgevolg in 2019 en 2020 jaarlijks van 180 fiscaalvriendelijke overuren genieten. De werknemers kunnen in deze periode genieten van een belastingvermindering ten belope van jaarlijks maximaal 180 overuren. In de loop van 2020 zal deze maatregel worden geëvalueerd.

Werkgevers die werken in onroerende staat verrichten, moeten met het oog op een gunstige fiscale behandeling van 180 overuren niet meer verplicht een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem gebruiken. Let wel! Het is nog steeds verplicht om een aanwezigheidsregistratie uit te voeren voor bepaalde werken maar niet meer om gebruik te kunnen maken van de verhoogde grens van 180 fiscaal interessante overuren.

Bron:

  • Koninklijk besluit 29 augustus 2019 tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 16 september 2019.

Photo by Guilherme Cunha on Unsplash

Op de hoogte blijven?