Tijdelijke werkloosheid energiecrisis

Istockphoto 1318476890 612x612

De regering kondigde half september aan dat werkgevers een nieuwe vorm van economische werkloosheid zouden kunnen gebruiken naar aanleiding van de energiecrisis.

Deze nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid kan nu ook officieel aangevraagd worden.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

De tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis is een vorm van werkloosheid bedoeld voor energie-intensieve bedrijven.

Jouw onderneming is een energie-intensief bedrijf als het aan één van de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • De aankoop van energieproducten maakte in 2021 minstens 3% van de toegevoegde waarde van jouw bedrijf uit. Ook de aankoop van andere energieproducten dan aardgas en elektriciteit komt in aanmerking. Jouw boekhouder kan voor jou nagaan of je aan deze voorwaarde voldoet.
  • Of jouw onderneming kan aantonen dat de definitieve energierekening van het kwartaal vóór de aanvraag van de werkloosheid verdubbeld is in vergelijking met de rekening van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het moet gaan om een definitieve afrekening en niet om een voorschotfactuur.

Voorbeeld: jouw energierekening van het derde kwartaal 2022 moet dus minstens het dubbele bedragen van jouw energierekening van het derde kwartaal van 2021.

Hoe moet je aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet?

Voor de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis van zowel jouw arbeiders als de bedienden, moet je een C106A-Energie formulier naar de RVA versturen.

Dat doe je ofwel via een aangetekend schrijven ofwel via e-mail naar het werkloosheidsbureau dat voor jouw onderneming bevoegd is.

In het C106A-Energie formulier moet je op eer verklaren dat je aan één van de twee voorwaarden voldoet om als energie-intensief bedrijf erkend te kunnen worden. Je moet de bewijzen daarvoor niet aan de RVA overmaken. Je moet ze wel ter beschikking houden voor een eventuele controle.

Welke procedure moet je volgen om de tijdelijke werkloosheid in te voeren?

Om de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis correct in te voeren moet je vier stappen volgen. Doe je dat niet, dan moet je het loon van jouw werknemers op de werkloosheidsdagen toch nog betalen.

  1. Stap 1: Verstuur het C106A-Energie formulier tijdig

Je moet het C106A-Energie formulier ten minste vijf kalenderdagen vóór de kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid naar de RVA versturen. De RVA springt soepel om met deze termijn van vijf kalenderdagen. Zodra de RVA jou de ontvangstbevestiging bezorgd heeft, kan je naar de volgende stap gaan.

2. Verstuur de aanvraag voor de schorsing van de arbeidsovereenkomst

Nadat je het C106A-Energie formulier hebt verstuurd, moet je nog een effectieve aanvraag van de schorsing van de arbeidsovereenkomst versturen.

Die aanvraag en kennisgeving verstuur je naar de RVA minstens drie kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag. Daarnaast zorg je voor een bekendmaking aan jouw medewerkers via aanplakking op een goed zichtbare plaats in jouw bedrijf. De mededeling kan je ook individueel aan jouw werknemers bezorgen.

3. Informeer de RVA maandelijks over de eerste werkloosheidsdag van die maand

Maandelijks moet de RVA geïnformeerd worden over de eerste werkloosheidsdag. De aangifte moet in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna ingediend worden.

4. U geeft in Easy Online de dagen tijdelijke werkloosheid energie door met de toepasselijke codes.

Meer informatie over de codes tijdelijke werkloosheid energie volgt in Easy Online.

Tot 31 december 2022 moet er voor geen enkele vorm van tijdelijke werkloosheid een C3.2A afgeleverd worden. Dat geldt dus ook voor de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis.

ASR scenario 5 moet wel elke maand verstuurd worden. Dit gebeurt automatisch via de loonberekening.

Voorbeeld: Je wil de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis laten aanvangen op maandag 17 oktober 2022. Dan moet het formulier C106A-Energie ten laatste op zaterdag 8 oktober worden verstuurd naar RVA. De aanvraag en kennisgeving van de tijdelijke werkloosheid kan dan op donderdag 13 oktober worden meegedeeld aan de RVA en jouw medewerkers. De melding van de eerste dag tijdelijke werkloosheid per werknemer moet ook nog meegedeld worden aan RVA, dit kan tot de eerste werkdag die volgt op de eerste dag tijdelijke werkloosheid.

Voor welke periode kan je de arbeidsovereenkomst schorsen?

Om te weten hoelang je de arbeidsovereenkomst van jouw werknemers kan schorsen, moet je eerst beslissen of je de arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk wenst te schorsen.

Een volledige schorsing

Bij een volledige schorsing is het mogelijk dat jouw werknemers geen enkele dag presteren. Je kan de arbeidsovereenkomst dan maximaal voor vier opeenvolgende weken schorsen. Dit is mogelijk voor zowel bedienden als voor arbeiders.

Na die periode van maximaal vier weken, kan je onmiddellijk een nieuwe aanvraag voor maximaal vier weken indienen. Je moet dus geen verplichte werkweek laten presteren.

Een gedeeltelijke schorsing

Je kan de arbeidsovereenkomst van jouw werknemers ook gedeeltelijk schorsen. Dan presteren jouw werknemers minder dan drie dagen per week of minder dan één week per twee weken maar in ieder geval minstens 2 arbeidsdagen over een periode van 2 weken.

Voor een gedeeltelijke schorsing kan je maximaal drie maanden beroep doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid. Een verlenging van de gedeeltelijke schorsing zal voorlopig niet nodig zijn. De maatregel is maar tot 31 december 2022 van toepassing, tenzij deze maatregel wordt verlengd.

Op welke vergoeding heeft de werknemer recht?

Als je beroep doet op de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis, heeft jouw werknemer recht op de volgende vergoedingen:

  • Een uitkering van de RVA gelijk aan 70% van het loon. Dat loon wordt geplafonneerd op 3.075,04 EUR per maand.
  • Een supplement per werkloosheidsdag van minstens 6,22 EUR.

Dat supplement wordt door de werkgever of een Fonds voor Bestaanszekerheid betaald. Het bedrag van het supplement is hetzelfde als het supplement voor de klassieke economische werkloosheid, met een minimum van 6,22 EUR per dag. Wordt het supplement voor de klassieke economische werkloosheid door een Fonds betaald? Dan zal het Fonds ook dit supplement betalen.

Belangrijk: betaalt het Fonds een supplement dat lager ligt dan 6,22 EUR per dag? Dan pas jij als werkgever het verschil bij.

Neem zeker contact met ons op indien je meer informatie wenst m.b.t. de tijdelijke werkloosheid. Wij doen het nodige voor jouw onderneming betreft de aanvraag tijdelijke werkloosheid energie.

Op de hoogte blijven?