Tijdelijke werkloosheid vanwege het Coronavirus?

Heeft uw onderneming klanten in China? Of andere banden met China? Dan voelt u misschien wel de impact van het coronavirus op de werking van uw onderneming.

De minister van Werk, Nathalie Muylle, heeft in een persmededeling van 6 februari 2020 verklaard dat die tijdelijke onmogelijkheid om bepaalde werknemers tewerk te stellen als overmacht kan worden gekwalificeerd.

Waarom deze maatregel?

De minister benadrukt dat het virus op dit moment geen onmiddellijke impact heeft op de volksgezondheid in België. Maar steeds meer bedrijven merken wel de economische gevolgen. Zo schorten veel Chinese bedrijven hun activiteiten op. Andere bedrijven doen dan weer tijdelijk minder zaken met China.

Daarom besliste de minister dat ondernemingen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. De werkloosheid moet dan wel duidelijk gelinkt zijn aan het coronavirus. Naast de link met het coronavirus gelden nog de gewone voorwaarden voor de werkloosheid omwille van overmacht.

Wat zijn de voorwaarden voor werkloosheid omwille van overmacht?

Indien u werkloosheid voor overmacht voor het coronavirus wil inroepen, moet u niet enkel de link met het coronavirus aantonen. Daarnaast gelden ook nog de voorwaarden die steeds van toepassing zijn voor werkloosheid omwille van overmacht. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • de oorzaak van de werkloosheid is een plotse, onvoorzienbare situatie;
  • de oorzaak is onafhankelijk van de werknemer en de werkgever;
  • de arbeidsovereenkomst kan niet uitgevoerd worden door de overmacht. Als de uitvoering moeilijker wordt of duurder wordt voor uw onderneming, is niet aan de voorwaarde voldaan;
  • de overmacht is tijdelijk;
  • u als werkgever moet voldoen aan de administratieve verplichtingen van de RVA.

U kan de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht zowel voor uw bedienden als uw arbeiders inroepen.

De directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA zal uiteindelijk beslissen of u aan alle voorwaarden voldoet. Is dat het geval? Dan zullen uw werknemers recht hebben op werkloosheidsuitkeringen voor de volledige arbeidsdagen waarop zij werkloos waren.

Meer info vindt u terug op de website van de RVA.

Bron: persmededeling van N. Muylle van 6 februari 2020.

Op de hoogte blijven?