Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor opvang kind is mogelijk tot 30 juni 2021

Artikel opvang kind

De wet van 23 oktober 2020 voorziet de mogelijkheid voor de opname van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers die geconfronteerd worden met een sluiting van het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap ten gevolge van coronamaatregelen. De opname was initieel voorzien tot en met 31 maart 2021, maar wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

In volgende situaties is de opname van tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk:

- Een werknemer staat in voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan omwille van een tijdelijke sluiting als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken of omdat het minderjarig kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen of omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of isolatie moet om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

- Een werknemer heeft een gehandicapt kind ten laste en het kind kan niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen of men kan niet langer genieten van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De leeftijd van het gehandicapt kind speelt hierin geen rol.

De werknemer kan tijdelijke werkloosheid opnemen gedurende de periode waarop het attest of de aanbeveling betrekking heeft.

Let wel: het recht voor de opname van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan voor éénzelfde periode slechts door één ouder worden uitgeoefend, indien de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind.

De werknemer moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen bij opname van de tijdelijke werkloosheid overmacht en een attest bezorgen. Dit kan een getuigschrift zijn tot bevestiging van quarantaine of isolatie van het kind of een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap.

De uitkering bedraagt 70% van het begrensde loon. Op de uitkering wordt 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Naast de werkloosheidsuitkering, krijgt de werknemer een supplement van 5,63 EUR per dag.


Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?