Uitbreiding flexi-job sectoren vanaf 1 januari 2023

342c9510 fa89 4309 9d7f dfb5b631326f

In het kader van de begroting voor 2023 heeft de federale regering beslist om flexi-jobs uit te breiden naar een aantal nieuwe sectoren.

Concreet gaat het over:

  • PC 223: paritair comité voor de sport ;
  • PC 304 : paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;
  • Toekomstig specifiek paritair comité voor de evenementensector;
  • PC 303.03: paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen maar met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies op basis van de wet en het kadaster van de Kunstwerkcommissie alsook de werknemerscodes zoals 046 en 047 voor artistieke functies;
  • PC 330: paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, maar enkel voor de ondersteunende functies.

Belangrijk: een zorgberoep kan niet uitgeoefend worden in het kader van een flexi-jobtewerkstelling.

Niettegenstaande de initiële berichtgeving zal een flexi-jobtewerkstelling niet mogelijk zijn in het paritair comité 144 voor de landbouw en paritair comité 145.04 voor het tuinbouwbedrijf, in de sector van de aanleg en onderhoud van parken en tuinen.

Er zal een specifiek minimaal flexiloon gelden in de zorgsector. Het flexiloon zal minstens 14 EUR per uur bedragen. Bovenop dit flexiloon heeft de werknemer recht op flexivakantiegeld. Dit bedraagt 7,67% van het flexiloon.

Op de hoogte blijven?