Uitbreiding van het aantal uren studentenarbeid in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren

Uitbreiding studentenarbeid

Het aantal uren studentenarbeid wordt in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren uitgebreid. Dit heeft als doel om meer jobstudenten in te zetten als bijkomende arbeidskrachten om zo de economie te ondersteunen.

Het wetsontwerp werd op 9 juni 2021 in de bevoegde Kamercommissie goedgekeurd en moet nog door het parlement goedgekeurd worden.

De uren die een student presteert tijdens het 3de kwartaal 2021, tellen niet mee voor het contingent van 475 uren per jaar. Dit geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden.

Het KB van 24 juli 2021 bevestigt nu ook dat er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op de bezoldigingen voor deze niet in rekening gebracht uren studentenarbeid.

Op de hoogte blijven?