Vakantiedagen: opname vóór het einde van het jaar

837726022

Het einde van het jaar 2021 begint te naderen. Het recht op wettelijke vakantie, feestdagen en ADV moet opgenomen worden vóór het einde van het jaar. Wij adviseren om nu even na te gaan hoeveel vakantie, feestdagen en ADV uw werknemers nog hebben openstaan. Deze info wordt vermeld op de tellers, terug te vinden op de loonbrief van uw medewerker.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk gewerkt wordt. Voor een onderneming waar er niet gewerkt wordt op een zaterdag en zondag, moeten er in 2021 3 feestdagen ( zaterdag 1 mei 2021, zondag 15 augustus 2021 en zaterdag 25 december 2021) vervangen worden.

Indien de vervangingsdag niet collectief is vastgelegd, dan kan deze worden opgenomen in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer.

Alle feestdagen, de vervangingsdagen inbegrepen, moeten vóór het einde van het jaar 2021 worden opgenomen.

Wettelijke vakantie

In principe mogen vakantiedagen van 2021 niet worden overgedragen naar 2022. Alle wettelijke vakantiedagen moeten dus opgenomen worden vóór 31 december 2021.

Dit principe geldt ook voor werknemers die nog vaak tijdelijk werkloos worden gesteld in kader van de coronacrisis. Indien een werknemer tijdelijk werkloos is wegens overmacht corona, dan kunt u best met die werknemer de nog op te nemen vakantiedagen inplannen. Voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld, zullen zij immers geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Neemt uw medewerker de resterende vakantiedagen niet op vóór het einde van het jaar, dan zullen deze worden afgetrokken van de uitkeringen van de RVA voor de maand december 2021.

ADV

ADV wordt toegekend om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te bereiken. Het is aan te raden om de regelgeving m.b.t. de toekenning en de opname van ADV in het arbeidsreglement vast te leggen. Om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te respecteren, is het aangewezen om alle ADV waarop de werknemer recht heeft, op te nemen vóór 31 december 2021.

Heeft u vragen i.v.m. dit onderwerp met betrekking tot uw onderneming? Aarzel zeker niet om uw dossierbeheerder te contacteren.

Op de hoogte blijven?