Vakantiegeld & Jaarlijkse sluiting onderneming

Werknemers die onvoldoende verlofrechten hebben om de volledige periode van collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie te overbruggen, kunnen een uitkering van de RVA ontvangen indien zij aan de toekenningsvoorwaarden voldoen.

De werknemer is verplicht om het saldo betaalde vakantiedagen eerst op te nemen tijdens de periode van sluiting, dan pas kan men aanspraak maken op een uitkering ten laste van de RVA.

Hierbij een overzicht van de formaliteiten:

1. De werkgever moet de RVA niet voorafgaandelijk in kennis stellen van het feit dat de onderneming collectief gaat sluiten wegens jaarlijkse vakantie.

2. De werkgever overhandigt een controleformulier C3.2A aan de werknemers die onvoldoende vakantierechten hebben opgebouwd om de periode van collectieve sluiting van de onderneming te overbruggen. De werknemer moet dit vóór de aanvang van collectieve sluiting ontvangen.

3. De werknemer dient op het einde van de maand het controleformulier af aan de uitbetalingsinstelling.

4. Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, dan zal er een elektronische aangifte (ASR scenario 2) worden verstuurd. Deze ASR is nodig als uitkeringsaanvraag voor het berekenen van het bedrag van de uitkeringen waarop de werknemer recht heeft.

5. Maandelijks moet er een elektronische aangifte (ASR scenario 5) worden verstuurd voor de maanden waarin de werknemer tijdelijk werkloos is wegens collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie.

6. Op basis van controlekaart C3.2A en ASR scenario 5, kunnen de uitbetalingsinstelling en de RVA het aantal uitkeringen berekenen waarop de werknemer recht heeft.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met sociaal kantoor VDA.

Op de hoogte blijven?