Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht bij werken in Nederland!

Nederland voert vanaf 1 maart 2020 een meldingsplicht in voor bedrijven uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Ook bepaalde buitenlandse zelfstandigen die in welbepaalde sectoren actief zijn, worden geviseerd.

Met de invoering van een voorafgaande meldingsplicht wil Nederland actief inzetten op de naleving van de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemers. Voorbeelden hiervan zijn de naleving van het minimumloon, de wettelijke rusttijden, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het garanderen van een minimum aantal vakantiedagen.

Wie valt onder de nieuwe meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt voor:

 • Buitenlandse werkgevers en zelfstandigen met een tijdelijke opdracht in Nederland;
 • Werknemers die tijdelijk in Nederland werken;
 • Diegene die een buitenlandse onderneming inhuren.

De Nederlandse wetgeving definieert een dienstverrichter als een buitenlandse werkgever die tijdelijk:

 • met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst te verrichten;
 • vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland of;
 • een buitenlandse uitzendondernemer is en uitzendkrachten ter beschikking stelt om tijdelijk in Nederland te werken.

Bent u zelfstandig ondernemer en komt u een tijdelijke opdracht in Nederland uitvoeren? Ook dan bent u dienstverrichter.

De dienstontvanger is degene voor wie u aan het werk gaat en met wie u een servicecontract (aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht) heeft, ook wel uw opdrachtgever.

De onderaannemer moet zelf zijn eigen personeel melden. U als dienstontvanger moet de melding controleren.

Zelfstandigen die actief zijn in één van de volgende sectoren, vallen altijd onder de meldingsplicht:

 • bouw;
 • schoonmaak;
 • voedingsindustrie;
 • metaal;
 • zorg;
 • glazenwasserij;
 • land- en tuinbouw.

Voor de transport- en uitzendsector gelden extra regels.

Wanneer doet u de melding?

Principe

Uw voorafgaande melding doet u via het online meldloket. Dit online meldloket is operationeel sinds 1 februari 2020. Volgende gegevens moet u onder andere meedelen:

 • uw bedrijfsgegevens;
 • de persoonsgegevens van de directeur;
 • de persoonsgegevens van eventuele werknemers, tenzij u zelfstandige bent;
 • de gegevens van de contactpersoon in Nederland;
 • de gegevens van de Nederlandse opdrachtgever;
 • het adres van de werkplek;
 • om wat voor werkzaamheden het gaat en hoe lang deze duren.

Uitzondering: beperkte meldingsplicht

In bepaalde gevallen geldt er een beperkte meldingsplicht, dit houdt in dat u een éénjaarsmelding moet doen.

Deze beperkte meldingsplicht speelt onder andere in de volgende situatie:

 • U bent eigenaar van een klein bedrijf (0-9 werknemers) met een meldingsplicht, werkt vaker in Nederland en u bent gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens;
 • U bent zzp’er met een meldingsplicht, werkt vaker in Nederland en u bent gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens;
 • U werkt in goederenvervoer over de weg.

Let wel: De éénjaarsmelding geldt niet voor de uitzendsector.

Uitzondering: geen plicht tot melden

Werknemers moeten niet gemeld worden indien:

 • het bedrijf in Nederland gevestigd is en uw werknemers werken met een Nederlands contract;
 • uw werknemers bepaalde soorten incidentele arbeid verrichten in Nederland, zoals zakelijke besprekingen, dringend onderhoud of reparaties of het bijwonen van congressen.

Getroffen door de maatregel?

Raadpleeg de volgende webpagina die u alle bijkomende informatie geeft omtrent deze meldingsplicht!

Bron: Meldingsplicht buitenlandse werkgevers

Op de hoogte blijven?