Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona en oorlog in Oekraïne tot 30 juni 2022

Werkloos

Het federale kernkabinet heeft op 14 maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022. Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, als voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht kan toegepast worden voor:

* Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronapandemie. Hieronder valt ook:

- werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;

- werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor personen met een handicap gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;

- werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.

* tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne (voorbeeld: een beperking van de productie wegens de dure energieprijzen).

Er kan gekozen worden voor een volledige of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Op het einde van de maand wordt een ASR-aangifte WECH05 ingediend voor de maanden met tijdelijke werkloosheid. Overmacht wordt als reden van tijdelijke werkloosheid aangeduid en als reden van de overmacht wordt 'coronavirus' of 'Oekraïne' vermeld. Bij code 'aard van de dag' wordt de code 5.4. vermeld.

Er moet geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona of Oekraïne naar de RVA verstuurd worden.

Belangrijk: bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer en om economische redenen moeten de mededelingen van de eerste effectieve werkloosheidsdag nog steeds naar de RVA verstuurd worden.

Tot en met 30 juni 2022 moet er geen controlekaart C3.2A afgeleverd worden aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld. Dit geldt ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, ontvangen tot en met 30 juni 2022 een uitkering die gelijk is aan 70% van het gemiddelde begrensde loon, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Daarbovenop ontvangen werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht een supplement van 5,98 EUR/ dag. Dit supplement wordt door de RVA betaald.

Er wordt ook nog steeds een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen.

Op de hoogte blijven?