Verhoging bijkomende toeslag tijdelijke werkloosheid vanaf 1 mei 2024

Door de spilindex is de bijkomende toeslag voor tijdelijke werkloosheid ook geïndexeerd.

Sedert 1 januari 2024 zijn de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid verlaagt van 65% naar 60% van het loon. Om loonverlies tegen te gaan werd een toeslag voorzien ter compensatie van de verlaging van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Deze toeslag werd sinds 1 januari 2024 toegekend aan de werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld, uitgezonderd bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit bedrag was toen €5,00 en is nu sinds 1 mei 2024 geïndexeerd naar €5,10.

Deze vergoeding wordt betaald door de werkgever of door het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Op de hoogte blijven?