Verhoogd bedrag kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen vanaf 1 juli 2021

Dienstverplaatsingen

Een werkgever kan een kostenvergoeding betalen aan een werknemer die, in opdracht van de werkgever, zijn eigen wagen gebruikt voor dienstverplaatsingen. Deze vergoeding is vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een bepaalde maximumgrens niet overschreden wordt.

Het grensbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding bedraagt 0,3707 EUR per kilometer vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.


Op de hoogte blijven?