Verhoogd GGMMI vanaf 1 april 2024

Op 1 april 2024 stijgt het algemeen minimumloon (of GGMMI) met 35,7 EUR. Het GGMMI zal vanaf 1 april 2024 2.029,88 EUR bedragen. De bedragen van het GGMMI voor studenten onder de 21 jaar worden ook opgetrokken.

De verhoging van het GGMMI wordt voor werkgevers en werknemers gedeeltelijk gecompenseerd via een aangepaste berekeningswijze van de sociale en fiscale werkbonus en de verhoging van de zeer lage loongrens in de formule van de structurele vermindering vanaf 1 april 2024.

Het IPA voorziet ook nog een verhoging van het GGMMI vanaf 1 april 2026.

Bron:

* Tussentijdse RSZ-instructie van 29 maart 2024 "Werkbonus - grensbedraen na verhoging GGMMI en opsplitsing berekening";

* CAO nr. 43/17 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen.

Op de hoogte blijven?