Verlenging van de relance-overuren

Overuren

Begin april 2023 legden de interprofessionele sociale partners een afsprakenkader vast over uiteenlopende interprofessionele thema's. Een onderdeel hiervan is de verlenging van de relance-overuren.

Nadat het IPA 2021-2022 voorzag in 120 bijkomende relance-uren, dit zowel in 2021 als 2022, voorziet het IPA 2023-2024 in een verlenging hiervan.

Concreet worden:

* 120 bijkomende relance-overuren in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 voorzien;

* 120 bijkomende relance-overuren in 2024 voorzien;

* 120 bijkomende relance-overuren in de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025 voorzien.

De relance-overuren zijn netto-overuren, dus zonder RSZ en bedrijfsvoorheffing. Ze worden betaald aan 100%, zonder inhaalrust en zonder overloon.

Om beroep te kunnen doen op de relance-overuren moet een voorafgaand schriftelijk akkoord afgesloten worden tussen werkgever en werknemer waarin de uitdrukkelijke wil tot uiting komt om vrijwillige overuren te presteren. Dit akkoord heeft een geldigheidsduur van maximum 6 maanden.

Op de hoogte blijven?