Verplichte aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector vanaf 1 september 2024

Schoonmaak

Vanaf 1 september 2024 moeten aanwezigheden op het werk geregistreerd worden in de schoonmaaksector.

Voor die aanwezigheidsregistratie moet er gebruik gemaakt worden van de onlinedienst Check In and Out at Work op de website van de RSZ.

Wat houdt deze aanwezigheidsregistratie in voor de schoonmaaksector?

Iedereen die schoonmaakwerk uitvoert op een werkplaats is verplicht om het begin en het einde van hun activiteiten te registreren. Men moet zich dus inchecken op de werkplaats als men met het werk gaat beginnen en uitchecken als men stopt met werken. Ook de pauzes moeten geregistreerd worden.

Als werkgever of opdrachtgever deel je de verantwoordelijkheid voor de registratie met de uitvoerder van het schoonmaakwerk. Je moet jouw werknemer(s) informeren of dat de registratieplicht van toepassing is op de werkplek. Dat kan bijvoorbeeld met een affiche op die werkplek.

Voor welke werken is aanwezigheidsregistratie verplicht?

Niet alle activiteiten die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité van de schoonmaak vallen, worden geviseerd. Het gaat enkel om activiteiten 'die als doel hebben een onroerend goed schoon te maken voor rekening van een derde partij'.

Voor een werkplaats waar de registratieplicht geldt, moet je vooraf ook een Aangifte van werken doen. De registratieplicht voor schoonmaakactiviteiten geldt ongeacht het bedrag van de Aangifte van werken.

Wanneer moet de werknemer zich precies registreren in Check In and Out at Work?

De werknemer moet dus inchecken als hij begint te werken en uitchecken als hij klaar is. Het begin en einde van rustperiodes moet hij ook registreren. Hij checkt dus uit bij het begin van de pauze, en weer in als de pauze afgelopen is.

Hoe registreert de werknemer zich met Check In and Out at Work?

De werknemer kan zich op verschillende manieren registreren in Check In and Out at work. De werknemer spreekt met de werkgever af welk kanaal hij gebruikt.

Afhankelijk van het kanaal heeft de werknemer bepaalde codes of gegevens nodig die de werkgever moet bezorgen.

Werknemers registreren zich met de smartphone:

Je hebt verschillende mogelijkheden:

 • De werkgever bezorgt aan de werknemer een QR-code of een URL
 1. Scan de QR-code of klik op de URL, en meld je aan met itsme. De onlinedienst haalt automatisch het technische nummer op van de Aangifte van Werken die de werkgever gedaan heeft.
 2. Activeer de toegang tot je geolocatie, zodat Check In and Out at Work automatisch je positie op de werkplaats kan registreren.
 3. Vul zo nodig de ontbrekende gegevens in.
 4. Kies het type registratie: 'in' of 'uit'.
 • Gebruik de onlinedienst op het portaal
 1. Klik op de knop Check in en uit op je werk op deze pagina.
 2. Meld je aan met een digitale sleutel naar keuze. Je rijksregisternummer of bisnummer wordt automatisch ingevuld.
 3. Activeer de toegang tot je geolocatie, zodat Check In and Out at Work automatisch je positie op de werkplaats kan registreren.
 4. Voer het nummer van de Aangifte van Werken handmatig in.
 5. Vul zo nodig de ontbrekende gegevens in.
 6. Kies het type registratie: 'in' of 'uit'.

Ben je een buitenlandse werknemer of zelfstandige? Dan moet je een specifieke procedure volgen. Concrete informatie hierover is er nog niet, dit volgt nog.

Werknemers kunnen zich registreren met een badge of een andere toepassing van de werkgever

Indien de werknemer reeds gebruik maakt van een aanwezigheidsregistratie van de werkgever, bijvoorbeeld via een badge, dan hoef je niets anders te doen om je aan te melden bij Check In and Out at Work. De werknemer registreert zich zoals gewoonlijk op de werkplaats en is dan meteen in orde met de verplichte aanwezigheidsregistratie. Ook moet de werknemer badgen bij start en einde van de pauzes. De gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de databank van de sociale zekerheid.

Hoe kan de werknemer registratie bekijken?

De werknemer kan zich aanmelden bij de onlinedienst Check In and Out at work. De registraties zijn terug te vinden in de kalender.

Wat te doen bij fouten?

Als er foutieve gegevens zijn ingevuld, dan moet de werknemer dit eerst overleggen met de werkgever. Om gegevens te laten corrigeren moeten zowel werkgever als werknemer samen een verzoek indienen bij de RSZ. Als er voldoende bewijs is, past de RSZ de gegevens aan.

Belangrijk: de correcties moeten binnen de 30 dagen na de registratiedatum aangevraagd worden. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om nog iets te veranderen.

Op de hoogte blijven?