Vlaams opleidingsverlof

Met ingang vanaf 1 september 2019 wordt in Vlaanderen het betaald educatief verlof (BEV) volledig vervangen door het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Deze hervorming houdt veranderingen in voor zowel de werknemer, de werkgever als de opleidingsverstrekker.

Voor elke opleiding die een aanvang neemt vanaf 1 september 2019 moet de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof worden toegepast. Voor alle opleidingen aangevat vóór 1 september 2019 blijven de regels van het educatief verlof van toepassing en dit tot en met het derde jaar van de opleiding. Na 31 december 2021 kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het educatief verlof.

Elke werknemer uit de privésector die wordt tewerkgesteld in een onderneming gevestigd in het Vlaams Gewest kan gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof. De werknemer moet wel minstens halftijds zijn tewerkgesteld. De tewerkstellingsvoorwaarde wordt steeds in de maand september van het opleidingsjaar beoordeeld.

Vanaf 1 september 2019 heeft de werknemer recht op maximaal 125 uren per jaar Vlaams opleidingsverlof. Het Vlaams opleidingsverlof mag ten vroegste de dag vóór de start van de opleiding worden opgenomen en tot ten laatste 2 dagen na de laatste les of het laatste voorziene examen.

Enkel alle arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen komen in aanmerking voor de opname van het Vlaams opleidingsverlof. Vanaf 1 mei 2019 zal iedereen alle opleidingen die in aanmerking komen, kunnen raadplegen in de daartoe gecreëerde opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid. De opleidingsdatabank is publiek raadpleegbaar en wordt beheerd door het Vlaams Departement WSE. Voor opleidingen die niet geregistreerd staan in de opleidingsdatabank, kan geen Vlaams opleidingsverlof worden opgenomen.

De organisatie en opname van het Vlaams opleidingsverlof zal grotendeels digitaal verlopen.


Op de hoogte blijven?