Voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal

Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen om de bedrijfsvoorheffing op kwartaalbasis te betalen, moeten een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal betalen tegen uiterlijk 14/12/2018.

Werkgevers die vorig jaar minder dan 39.150 EUR aan bedrijfsvoorheffing moesten betalen, kunnen de bedrijfsvoorheffing per kwartaal aangeven en betalen. Deze werkgevers moeten extra aandachtig zijn dat er tegen uiterlijk 14/12/2018 een voorschot op de bedrijfsvoorheffing moet worden betaald. Het voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar. Wij adviseren om het verschuldigde voorschot minimum 3 werkdagen vóór vervaldatum te betalen, uiterlijk op 11/12/2018.

Het resterende saldo van het 4de kwartaal 2018 zal ten laatste moeten ingediend en betaald zijn op 15/01/2019.Op de hoogte blijven?