Voorschot op de bedrijfsvoorheffing voor het 4de kwartaal 2019

Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen om de bedrijfsvoorheffing op kwartaalbasis te betalen, moeten een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal betalen tegen uiterlijk 13/12/2019.

Werkgevers die jaarlijks minder dan 39.980 EUR aan bedrijfsvoorheffing moeten betalen, kunnen de bedrijfsvoorheffing per kwartaal aangeven en betalen. Deze werkgevers moeten extra aandachtig zijn dat er tegen uiterlijk 13/12/2019 een voorschot op de bedrijfsvoorheffing moet worden betaald. Het voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar. Wij adviseren om het verschuldigde voorschot minimum 3 werkdagen vóór vervaldatum te betalen, uiterlijk op 10/12/2019.

Het resterende saldo van het 4de kwartaal 2019 zal ten laatste moeten ingediend en betaald zijn op 15/01/2020.

Photo by The New York Public Library on Unsplash.Op de hoogte blijven?