Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing werken in onroerende staat - minimumuurloon vanaf 2024

WOS

Ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten op werven kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor hun werknemers.

De BV-vrijstelling bedraagt 18%.

De voorwaarden zijn:

* werken in onroerende staat overeenkomst de BTW-wetgeving;

* in ploeg (minstens 2 personen, hetzelfde of complementair werk);

* tenminste 1/3de van de arbeidstijd tewerkgesteld worden op werven;

* een vastgelegd minimumloon ontvangen;

* de RSZ-werfmelding of aangifte van werken verricht hebben in gevallen waarin verplicht.

Het minimumloon wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt het minimumuurloon 16,67 EUR.

Op de hoogte blijven?