Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij werken in onroerende staat: respecteer de voorwaarden

Artikel WOS

Ben je als werkgever actief in sectoren die werken in onroerende staat uitvoeren? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Om van deze fiscale gunstmaatregel te kunnen genieten, zijn er bepaalde voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen:

  • De werknemers waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd, dienen werken in onroerende staat op werven te verrichten.
  • Het werk moet uiteraard in ploegverband gebeuren. De definitie van een ploeg bij deze maatregel is als volgt: het werk moet verricht worden in één of meerdere ploegen van minstens twee personen. De ploegen moeten hetzelfde of complementair werk uitvoeren, zowel qua inhoud als qua omvang.
  • De werknemers moeten minimum 1/3de van hun arbeidstijd worden tewerkgesteld op deze werven.
  • Deze fiscale steunmaatregel kan enkel toegepast worden op de bezoldigingen van de werknemers van de ploeg die een bepaald minimum bruto uurloon ontvangen (minimum uurloon 2023 = 16,02 EUR - wordt jaarlijks geïndexeerd).
  • Sinds 1 april 2022 geldt bijkomend dat ondernemingen die onderworpen zijn aan de verplichting tot aangifte van werken in onroerende staat aan de RSZ, enkel van de vrijstelling kunnen genieten als aan deze verplichting is voldaan.

Het vrijstellingspercentage bedrijfsvoorheffing bedraagt 18%.

In het geval van een fiscale controle moet je als werkgever heel wat documenten kunnen voorleggen die aantonen dat je aan alle voorwaarden voldoet.

Sociaal Kantoor VDA heeft niet alle informatie waardoor de werkgever zelf een overzicht van bewijsstukken moet bijhouden. Dit gaat over gegevens zoals Check-in-at-work, werkbonnen, facturen of andere boekhoudkundige stukken.

Meer vragen? Contacteer ons!

Op de hoogte blijven?