Wat is de coronapremie?

De Coronapremie

In het loonakkoord is de coronapremie opgenomen, de toekenning valt buiten de loonnorm. In de media werd er héél vaak over gesproken. Nu weten we grotendeels hoe de coronapremie concreet vorm zal krijgen. Graag delen wij deze informatie met jullie.

Heeft elke werknemer recht op de coronapremie?

Neen, niet elke werknemer heeft recht op de coronapremie. Enkel ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen deze premie toekennen. Er wordt geen wetgeving vastgelegd om de criteria te bepalen.

Hoeveel bedraagt de coronapremie?

De coronapremie bedraagt maximum 500 EUR per werknemer.

Welke formaliteiten moeten nageleefd worden bij de invoering van de coronapremie?

De toekenning van de coronapremie moet vervat zijn in een sectorale of ondernemingscao of een individuele overeenkomst.

In welke vorm kan de coronapremie toegekend worden?

De coronapremie zal toegekend worden onder de vorm van consumptiecheques. Deze kunnen aangevraagd worden tussen 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. De cheques zijn geldig tot en met 31 december 2022.

De consumptiecheques kunnen besteed worden in een zeer uitgebreid aanvaardingsnetwerk. Deze cheques kunnen besteed worden in de horeca, sport-en cultuursector, inclusief winkelketens.

Hoe wordt de coronapremie fiscaal en sociaal behandeld?

De coronapremie is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. Er is geen werknemersbijdrage verschuldigd.

De premie is vrijgesteld van personenbelasting en volledig aftrekbaar voor de werkgever.


Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Het juridisch kader is nog niet gepubliceerd, er zijn dus nog wijzigingen mogelijk.

Op de hoogte blijven?