Wat met quarantaine-getuigschriften vanaf 1 september 2020?

Quarantaine getuigschrift

Niet alle werkgevers kunnen vanaf 1 september 2020 nog gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Dit heeft ook gevolgen voor de situaties waarbij uw medewerker verplicht in quarantaine moet.

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen dat hij/zij in quarantaine wordt geplaatst en een quarantaine-getuigschrift bezorgen. In het geval van quarantaine wordt in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheid om de werknemer te laten telewerken. Pas wanneer telewerk volstrekt onmogelijk is, kan eventueel een beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid.

Quarantaine-getuigschrift in geval dat de werkgever behoort tot de "hard getroffen ondernemingen"

De ondernemingen die als "hard getroffen ondernemingen" of de zogenaamde "HGO" kunnen worden beschouwd, zullen vanaf 1 september 2020 nog steeds tijdelijke werkloosheid overmacht corona kunnen toepassen wanneer een werknemer in quarantaine wordt geplaatst.

Quarantaine-getuigschrift in geval men niet tot de "hard getroffen ondernemingen" behoort

De ondernemingen die niet voldoen aan de voorwaarden om erkend te worden als "HGO" zullen, wanneer telewerk niet mogelijk is, de klassieke procedure overmacht moeten volgen wanneer een werknemer in quarantaine wordt geplaatst. Dit betekent dat de erkenning van de overmacht moet aangevraagd worden bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Pas na erkenning van de overmacht door de RVA, zal de werknemer werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten.

Dit wil concreet zeggen:

* de overmacht opnieuw aanvragen via een (elektronische) mededeling aan RVA;

* motivatie met bewijsstukken: het quarantaine-getuigschrift moet bezorgd worden aan het werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is;

* werkgever levert controlekaart C3.2A af aan de werknemer en de werknemer levert dit eind van de maand ingevuld in bij zijn uitbetalingsinstelling;

* de nodige elektronische ASR-aangiftes zoals ASR scenario 2 ("Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden") en ASR scenario 5 ("Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden") worden uitgevoerd bij de loonberekening.

Wat met een quarantaine-getuigschrift in geval van overtreding reisverbod naar rode zone?

Een werknemer die een niet-essentiële reis maakt naar een land dat bij het ogenblik van het vertrek als rode zone wordt beschouwd, zal verplicht in quarantaine moeten en zich moeten laten testen bij terugkeer. In eerste instantie moet er rekening gehouden worden met de mogelijkheid tot telewerken. Als telewerk niet mogelijk is, dan zal de werknemer geen werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten. De RVA is van oordeel dat het in dit geval niet om overmacht gaat aangezien de betrokken werknemer bewust is afgereisd naar een rode zone. Dit principe geldt ongeacht of dat de onderneming tot een "HGO" of een "niet-HGO" behoort. De werkgever moet in dit geval ook geen loon uitbetalen, de werknemer zal dus (on)betaald verlof moeten aanvragen.

Vormvoorwaarden van het quarantaine-getuigschrift

Artsen gebruiken in de praktijk niet altijd het correcte attest in geval van quarantaine. Wanneer het gaat om quarantaine omwille van COVID-19, is de arts verplicht om het aangepast model van medisch getuigschrift te gebruiken dat uitgewerkt is op basis van de afspraken in de Nationale Veiligheidsraad. Het correct gebruik van het attest is van belang voor de werknemer aangezien de RVA enkel het correcte attest zal aanvaarden om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen.

Indien één van uw medewerkers in quarantaine moet, zullen wij u bijstaan bij het vervullen van de formaliteiten. Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?