Wat zijn de regels in verband met jeugdvakantie

Elke voltijdse vaste werknemer heeft recht op 20 vakantiedagen als er in het vakantiedienstjaar (het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de vakantie wordt opgenomen) een volledig jaar gepresteerd werd.

Voor pas afgestudeerden is dit anders aangezien zij geen volledig vakantiedienstjaar kunnen hebben. Om ervoor te zorgen dat beginnende werknemers toch 20 vakantiedagen kunnen hebben is er jeugdvakantie in het leven geroepen. De werknemer kan bovenop het wettelijk verlof aanvullen met jeugdvakantie tot er in totaal 20 vakantiedagen zijn.

Er gelden wel enkele voorwaarden om jeugdvakantie op te nemen waar de werknemer moet aan voldoen:

  • De leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben in het vakantiedienstjaar;
  • In het vakantiedienstjaar de studies beëindigd hebben;
  • In het vakantiedienstjaar minstens één maand verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst waarvan er 13 dagen arbeidsprestaties zijn.

Het is aan de werknemer om een formulier C103 in te vullen en in te dienen bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of bij een syndicale organisatie. Dit document is te vinden op de website van de RVA. Het deel van de werkgever wordt elektronisch ingevuld via een ASR scenario 9. Op deze manier zal de werknemer dan een uitkering ontvangen. De betaling gebeurt ten vroegste vanaf mei van het vakantiejaar. Deze uitkering bedraagt 65% van het brutoloon op het moment van de eerste vakantiedag.

Bron: website van Vlaanderen, vakantie voor beginnende werknemers die nog geen vakantierechten hebben opgebouwd

Op de hoogte blijven?