Werken in onroerende staat: het minimaal uurloon voor 2022 is gekend

Istockphoto 91938455 612x612

In 2018 werd een fiscale gunstmaatregel ingevoerd voor werkgevers die werknemers tewerkstellen in ploegen en die werken in onroerende staat op locatie uitvoeren. Deze maatregel kan van toepassing zijn op werkgevers uit de bouwsector, maar ook werkgevers uit aanverwante sectoren zoals bijvoorbeeld metaal, hout en stoffering,...

De volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

* De werken worden verricht in één of meerdere ploegen van minstens 2 personen, met uitsluiting van de studenten verbonden met een studentenovereenkomst en leerlingen in alternerende opleiding, die hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;

* Het gaat om werken in onroerende staat, zoals die omschreven worden in artikel 20, tweede paragraaf van het KB nr. 1 van 29 december 1992 m.b.t. BTW;

* De werken worden verricht op locatie;

* Een bruto-uurloon ten bedrage van minstens 14,61 EUR (inkomstenjaar 2022), voor de inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage, wordt toegekend aan de betrokken werknemers in de ploeg. Dit minimaal uurloon geldt niet voor de studenten verbonden met een studentenoverenkomst en leerlingen in alternerende opleiding;

* De werknemers moeten minstens 1/3de van hun arbeidstijd in een bepaalde maand gewerkt hebben in een ploeg waarvan bovenvermelde voorwaarden vervuld zijn.

Op de hoogte blijven?