Werken tijdens de verkiezingen van 9 juni 2024, wat zijn de regels?

Bij de verkiezingen van 9 juni 2024 is er de opkomstplicht en kan het ook zijn dat er moet gezeteld worden in het stem- of telbureau.

Wat met de opkomstplicht?

Iedereen is verplicht om naar de stemming te gaan voor de verkiezingen van 9 juni 2024. Als werkgever kan je de werknemer niet verbieden om afwezig te zijn van het werk als er niet tijdig voor of na de prestaties kan voldaan worden aan de opkomstplicht.

De werknemer behoud geen loon tijdens de afwezigheid van de opkomstplicht. Er kan wel is samenspraak beslist worden om verlof op te nemen.

De werknemer kan er ook voor kiezen om iemand een volmacht te geven. De werkgever moet dan een attest afgeven aan de werknemer waaruit blijkt dat de werknemer niet kan verwijderd worden van het werk. Dit attest moet de werknemer dan toevoegen aan het volmachtformulier.

Wat met zetelen in het stem- of telbureau?

Als werkgever kan je de afwezigheid van de werknemer niet verbieden om te zetelen in een stem- of telbureau.

De werknemer heeft recht op klein verlet voor verkiezingsverplichtingen. De duur van het klein verlet kan verschillen naargelang de aard van het zetelen. Zie hieronder een overzicht:

Voor het zetelen als bijzitter in een hoofdbureau of stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen --> de nodige tijd

Voor het zetelen als bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van het Europees Parlement --> de nodige tijd met een maximum van 5 dagen

Voor zetelen als bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen --> de nodige tijd met een maximum van 5 dagen

Een werknemer kan vrijgesteld worden voor het zetelen mits een wettige reden. Dit kan door een attest van de werkgever die dan wordt beoordeeld door de voorzitters van het stembureau.

Op de hoogte blijven?