Wie kan gebruik maken van de voordelige relance-overuren?

Relance uren

Het verhogen van de flexibiliteit was één van de doelstellingen van het IPA 2021-2022. In dit kader heeft men de voordelige relance-overuren uitgewerkt. Hierbij waren er héél wat vragen zoals het toepassingsgebied van deze vrijwillige relance-uren? Wat houden deze vrijwillige relance-uren in? Hoeveel vrijwillige relance-uren mogen er gepresteerd worden?

Het systeem van vrijwillige corona-overuren is vanaf 1 juli 2021 niet enkel van toepassing in de essentiële sectoren. Dit wordt uitgebreid naar alle sectoren en men spreekt vanaf heden over relance-uren.

Zowel voor het jaar 2021 als voor het jaar 2022 zullen ondernemingen gebruik kunnen maken van de voordelige relance-overuren. Die overuren zijn begrensd tot maximaal 120 overuren. In 2021 kunnen ze gepresteerd worden tussen 1 juli en 31 december 2021. In 2022 kunnen ze over het volledige jaar worden gespreid.

Werknemers van werkgevers die daarentegen behoren tot de zogenaamde essentiële sectoren, zullen de bijkomende vrijwillige overuren die reeds in 2021 werden gepresteerd, in mindering moeten brengen van de relance-uren in 2021.

Die relance-uren hebben in 2021 en 2022 dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de vrijwillige corona-overuren. Dit betekent het volgende:

* Er moet geen overloontoeslag betaald worden.

* Er wordt geen RSZ gerekend op de overuren. De RSZ verduidelijkt in de administratieve instructies dat deze 120 extra uren integraal vrijgesteld worden van sociale zekerheidsbijdragen en dat zij niet moeten worden aangegeven in de DmfA-aangifte.

* De overuren zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Opgelet: voorlopig vermeldt de fiscus dat er nog bedrijfsvoorheffing verschuldigd is voor het derde en het vierde kwartaal voor de relance overuren. De bedoeling is dat er een wetgevend initiatief komt om de bestaande belastingvrijstelling nog uit te breiden.

* De uren worden niet meegerekend voor de interne grens (= het maximum aantal overuren in een referteperiode).

* De 'gewone' vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt.

* Er moet een schriftelijk akkoord zijn tussen werkgever en werknemer.

Ter info: de regelgeving zit nog steeds in een ontwerpfase, er kunnen dus nog wijzigingen uitgevoerd worden aan deze regelgeving.
Wij houden u alvast verder op de hoogte!

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Wenst u een schriftelijk akkoord? Wij kunnen dit op uw vraag bezorgen.

Op de hoogte blijven?