Wie moet een sociale balans opmaken en neerleggen? Wat vindt u terug in de sociale balans?

Depositphotos 24193573 stock photo accounting notes

Sociale balans: voor wie is dit van toepassing?

Een sociale balans is verplicht voor vennootschappen die hun jaarrekening openbaar moeten maken. De sociale balans maakt een geïntegreerd deel uit van het model van de jaarrekening. Dit wordt neergelegd bij de Nationale Bank.

Natuurlijke personen moeten geen sociale balans neerleggen.

Wat wordt er vermeld in de sociale balans?

In een sociale balans worden volgende gegevens vermeld:

- het personeelsbestand: dit is een overzicht van alle werknemers ingeschreven in het personeelsregister (Dimona), maar ook om de uitzendkrachten en de personen ter beschikking gesteld van de onderneming.

- een overzicht van de personeelsbewegingen: enerzijds de nieuwe inschrijvingen van werknemers in het personeelsregister en anderzijds de uitdiensttredingen tijdens het boekjaar. De reden van het einde van de arbeidsovereenkomst moet ook opgenomen worden.

- inlichtingen over de opleidingen gevolgd door de werknemers.

Sinds 2017 moet u als werkgever ook inlichtingen verschaffen over de opleidingen die aan het personeel worden aangeboden. Er wordt een onderscheid gemaakt:

- voortgezette beroepsopleidingen: opleidingen die op voorhand gepland werden en die tot doel hebben de kennis van de werknemer(s) te vergroten of hun vaardigheden te verbeteren. Hierbij wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen formele en minder formele/informele voortgezette beroepsopleidingen.

- initiële beroepsopleidingen: opleidingen aan personen die in de onderneming tewerkgesteld zijn in het kader van alternerend leren en werken, met als doel een officieel erkend diploma of certificaat te behalen.

Gelieve ons alle informatie betreft de opleidingen te bezorgen. Wij zorgen dan voor de vermelding van deze informatie in de sociale balans. Dit wordt door ons opgemaakt indien het einde van het boekjaar verstreken is. De sociale balans vindt u terug in Easy Online bij "Mijn documenten" of bij "Mijn jaarafsluiting".

Bij vragen, aarzel niet om ons via mail of telefoon te contacteren.

Op de hoogte blijven?