Wijziging aan het regelgevend kader van de coronapremie

Opdat de coronapremie vrij van BV en vrij van werknemers-RSZ toegekend kan worden, moet de uitreiking van de coronapremie uiterlijk op 31 december 2021 plaatsvinden.

Ondertussen is het duidelijk dat de coronapremie een populair voordeel is bij de sectorale onderhandelingen. Er zijn talrijke sectoraal voorziene coronapremies met eigen toekenningsmodaliteiten. Omdat nog niet alle sectorale akkoorden rond zijn, wordt die deadline van 31 december 2021 moeilijk haalbaar.

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij het regelgevend kader van de coronapremie aangepast wordt als oplossing voor de huidige onhoudbare druk bij de werkgevers, sociaal secretariaten, dienstverleners en uitgiftebedrijven. Daarom heeft de regering een akkoord bereikt waardoor de coronapremie nog tot 31 maart 2022 aan de werknemers kan bezorgd worden.

Let wel, de beslissing om de coronapremie toe te kennen, moet ten laatste op 31 december 2021 genomen worden. Het is dus niet mogelijk dat u als werkgever, of de sociale partners in uw sector, in 2022 nog beslissen om nog een coronapremie toe te kennen.

De coronapremies kunnen nog in 2022 besteld worden. Ten laatste op 31 maart 2022, moet de werknemer over de coronapremie beschikken.

De coronapremie moet vermeld worden op een loonbrief in 2021 en op de individuele rekening van 2021. Deze moet ook opgenomen worden op de DmfA van het vierde kwartaal van 2021.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon.

Op de hoogte blijven?