Wijzigingen aan de kostenvergoedingen telewerk vanaf 1 juni 2022

Thuiswerk

Vanaf 1 juni 2022 is er geen mogelijkheid meer om gebruik te maken van de forfaitaire onkostenvergoeding van 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op het telewerk. Deze vergoeding kan wel nog worden toegekend aan de werknemers aan wie ze reeds vóór 1 juni 2022 werd toegekend voor zover het aandeel telewerk niet groter wordt.

Vanaf 1 juni zal dus in principe enkel kunnen worden gekozen voor de toekenning van de thuiswerkvergoeding. Vanaf 1 juni 2022 wordt het bedrag verhoogd naar 140,15 EUR / maand om vrijgesteld te zijn van RSZ-bijdragen. Deze forfaitaire thuiswerkvergoeding kan toegekend worden aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Dit bedrag geldt zowel voor deeltijdse als voor voltijdse werknemers. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een werknemer een equivalent van 1 werkdag per week thuiswerken. Ook dit geldt zowel voor de deeltijdse als voor de voltijdse werknemers. Dit kan op maandbasis op verschillende manieren georganiseerd worden.

Ter info: naast deze bedragen kan nog een extra vergoeding gegeven worden:

* van maximum 20,00 EUR / maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement EN

* van maximum 20,00 EUR / maand voor het professioneel gebruik van de privécomputer met randapparatuur

* OF van maximum 10,00 EUR / maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer ( 5,00 EUR / maand per item gedurende maximaal 3 jaar ).

Op de hoogte blijven?