Ziek tijdens vakantie - Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2024

Ziektebriefje jaarlijkse vakantie

Sinds 1 januari 2024 kunnen de vakantiedagen waarop jouw medewerker ziek is, worden omgezet naar ziektedagen.

Hierdoor kan de werknemer die vakantiedagen, die samenvielen met een ziekteperiode, op een later tijdstip opnieuw opnemen. De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon als hij ziek is en kan de vakantiedagen op een later moment (uiterlijk binnen 24 maanden na het vakantiejaar) opnemen.

Het maakt niet langer uit of de ziekteperiode aanving vóór de voorziene start van de jaarlijkse vakantie, dan wel pas startte tijdens een lopende vakantieperiode.

Uiteraard moet de werknemer een aantal voorwaarden naleven. Zo moet de werknemer de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van het verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt. Daarnaast moet de werknemer steeds een geneeskundig getuigschrift voorleggen aan zijn werkgever met de volgende vermeldingen:

* arbeidsongeschiktheid

* waarschijnlijke duur

* of de werknemer zich met het oog op de controle buitenshuis mag begeven.

Bijkomende wijzigingen sinds vakantiejaar 2024 betreffende vakantiedagen:

vanaf het vakantiejaar 2024 zijn er veranderingen. Een werknemer mag zijn vakantiedagen opnemen tot 24 maanden na dit vakantiejaar, als hij in het vakantiejaar zijn vakantie niet kan opnemen omwille van:

* arbeidsongeval of beroepsziekte

* ongeval of ziekte van gemeen recht

* moederschapsrust

* vaderschapsrust (zowel vaderschapsrust omwille van hospitalisatie of overlijden van de moeder);

* profylactisch verlof

* adoptieverlof

* verlof voor pleegzorg

* pleegouderverlof

De betaling van deze dagen gebeurt in één keer op 31 december van het vakantiejaar waarin de werknemer deze dagen niet kon opnemen.

Op de hoogte blijven?