Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

Artikel compensatieregeling RSZ foto

Om de financiële impact van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren. Wij gaven reeds een overzicht mee in ons artikel “Update coronacrisis: een nieuw pakket aan steunmaatregelen”, d.d. 9 november 2020, https://www.sociaalkantoor.be/blog/update-coronacrisis-een-nieuw-pakket-aan-steunmaatregelen.

In dit artikel gaan we dieper in op de compensatieregeling voor de RSZ-bijdragen.

Voor welke werkgevers is dit van toepassing?

De premie wordt toegekend aan de werkgevers uit de privésector die verplicht moesten sluiten als gevolg van de ministeriële besluiten van 28 oktober en 1 november 2020 of die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen.

Hoe wordt de premie berekend?

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen, vermeerderd met het bedrag van de patronale solidariteitsbijdrage (verschuldigd voor de studenten).

Hou er dus rekening mee dat het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’). De persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen worden niet in aanmerking genomen.

De toekenning van de compensatieregeling verloopt in drie stappen.

Stap 1: Komt u in aanmerking voor de premie?

De werkgevers kunnen via de onlinedienst Check RSZ-compensatie zelf nakijken of ze in aanmerking komen voor de premie.

De onlinedienst is terug te vinden op https://www.checkrszcompensatie.be/compensation

Komt u volgens de onlinedienst niet in aanmerking voor de premie, maar denkt u dat dit toch het geval is, laat het dan weten via het onlineformulier https://www.onss.be/nl/checkform.

Stap 2: Toekenning van de voorlopige premie

De voorlopige premie wordt berekend op basis van de aangiften van het eerste kwartaal 2020 op een nog te bepalen datum in de loop van de maand november.

Het totaalbedrag van de voorlopige premie zal dus gelijk zijn aan het bedrag van de netto patronale bijdragen van het eerste kwartaal 2020 vermeerderd met het bedrag van de patronale solidariteitsbijdrage, verschuldigd voor de studenten in het eerste kwartaal 2020.

De RSZ berekent in de loop van november de voorlopige premie en stort die op de RSZ rekening van de werkgever. Belangrijk: het bedrag van de voorlopige premie zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden van het derde kwartaal 2020 en van eerdere kwartalen, af te lossen.

De voorlopige premie zal maar berekend worden voor de werkgevers die in het eerste kwartaal 2020 actief waren en het in het derde kwartaal 2020 nog steeds zijn.

De nieuwe werkgevers die slechts vanaf het tweede kwartaal 2020 actief zijn komen niet in aanmerking voor de berekening van de premie. Dit geldt ook voor werkgevers die failliet zijn verklaard of van wie het RSZ-nummer vóór 1 oktober 2020 werd geschrapt.

De RSZ brengt elke werkgever op de hoogte via een elektronisch bericht in de e-Box Ondernemingen.

Is uw e-Box nog niet geactiveerd? Op https://info.eboxenterprise.be/nl/index.html leest u wat u daarvoor moet doen.

Stap 3: Toekenning van de definitieve premie

De definitieve premie zal maar berekend worden voor de werkgevers die in het derde kwartaal 2020 actief waren. De berekening gebeurt op basis van de DmfA-aangifte van het derde kwartaal 2020 op datum van 15 januari 2021.

De definitieve premie zal in 2 stappen berekend worden.

Stap 1: berekening van het bedrag van de premie op basis van de aangiften van het derde kwartaal 2020. Het totaalbedrag van de premie zal gelijk zijn aan het bedrag van de netto patronale bijdragen van het derde kwartaal 2020, vermeerderd met het bedrag van de patronale solidariteitsbijdrage, verschuldigd voor de studenten in het derde kwartaal 2020.

Stap 2: er wordt een vergelijking gemaakt tussen de premie, berekend op basis van de gegevens van het derde kwartaal 2020, met het bedrag van de voorlopige premie.

Wanneer het bedrag van de premie, berekend op basis van de gegevens van het derde kwartaal, hoger is dan het bedrag van de voorlopige premie, berekend op basis van de gegevens van het eerste kwartaal 2020, zal de werkgever een bijkomende premie krijgen die overeenstemt met het bedrag van het verschil.

Wanneer het bedrag van de premie, berekend op basis van de gegevens van het derde kwartaal, lager is dan het bedrag van de voorlopige premie, berekend op basis van de gegevens van het eerste kwartaal 2020, zal het bedrag van de voorlopige premie verworven zijn en niet meer in vraag worden gesteld.

De nieuwe werkgevers die slechts vanaf het tweede kwartaal 2020 actief zijn, zullen een premie krijgen die berekend is op basis van de gegevens van het derde kwartaal 2020.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?