Coronavirus: telewerkaangifte voor mei

Artikel Corona Telewerkaangifte voor mei

Sinds 1 april 2021 zijn werkgevers verplicht om een maandelijkse aangifte te doen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het totaal aantal werknemers per vestiging en het aantal werknemers die hun functie onmogelijk van thuis uit kunnen uitoefenen. Meer info vindt u terug in ons eerder verschenen artikel Nieuwe verplichting! Corona telewerkaangifte via website RSZ

Alle werkgevers moeten een aangifte indienen. Dit geldt niet voor werkgevers in sectoren die verplicht gesloten zijn volgens het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 en nog steeds gesloten zijn op de dag waarop de aangifte moet worden ingediend. Het aantal personen die werkzaam zijn binnen de onderneming en het aantal personen met een niet-telewerkbare functie moeten doorgegeven worden in de aangifte.

Ter herinnering: de aangifte voor mei moet uiterlijk op donderdag 6 mei 2021 worden ingediend op www.socialsecurity.be. De aangifte heeft betrekking op de situatie ( = personen werkzaam bij de onderneming) op maandag 3 mei 2021.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?