RSZ-vermindering eerste aanwerving blijft bestaan vanaf 2021!

Artikel toepassing vermindering 1ste werknemer foto

Eerder hadden wij een artikel gepubliceerd betreft de toepassing van de RSZ-vermindering eerste aanwerving vanaf 2021. Hierbij verwijzen wij graag naar het artikel “Belangrijke info over de aanwerving van uw eerste werknemer”, d.d. 19 oktober 2020, https://www.sociaalkantoor.be/blog/belangrijke-info-over-de-aanwerving-van-uw-eerste-werknemer.

Op vrijdag 30 oktober 2020 heeft de ministerraad beslist om de bestaande RSZ-vermindering voor een eerste werknemer voor onbepaalde tijd toe te kennen.

De RSZ-vermindering is een volledige vrijstelling van de basisbijdragen. Wat betekent dit? Dit wil zeggen dat na het in mindering brengen van de doelgroepvermindering eerste aanwerving voor een 1ste werknemer er geen socialezekerheidsbijdragen meer verschuldigd zijn van het resterende deel van de werkgeversbijdrage bekomen na afhouding van het forfait sociale maribel en na toepassing van de structurele vermindering. Een aantal RSZ-werkgeversbijdragen blijven namelijk verschuldigd. Dit is afhankelijk van het contract (arbeider of bediende), de grootte en de aard van de onderneming. Er kan bovendien een extra sectorale bijdrage verschuldigd zijn.

Het beheerscomité van de RSZ zal in de loop van het eerste kwartaal van 2021 een evaluatie uitvoeren van deze maatregel. Indien nodig, kunnen er aanpassingen worden aangebracht.

Gelet op de complexiteit van deze regelgeving, zullen wij u bijstaan bij het vervullen van de formaliteiten. Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?