Stappenplan tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020

Olia gozha J4k K8b9 Fgj8 unsplash

In één van onze eerdere nieuwsberichten stonden we al stil bij de diverse formaliteiten die gelden bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020 en de recent verschenen lijst met hard getroffen sectoren. In dit bericht gaan we uitgebreider in op de recente RVA-instructies die een aantal belangrijke nuances aanbrengen op onze eerdere berichtgeving.

De RVA bedacht een handig stappenplan. Indien u onder een bepaalde stap valt, zijn de volgende stappen niet meer voor u van toepassing.

Stap 1: Behoren uw werknemers tot een sector die "volledig hard getroffen" wordt?

Indien uw werknemer behoort tot één van de hieronder vermelde paritaire comités, kan u beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 december 2020:

Nr. PC Omschrijving
140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf
303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector
333 Paritair Comité voor toeristische attracties

Let wel: indien uw werknemers vallen onder verschillende paritaire comités, kan u beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de werknemers die onder het paritair comité vallen dat als "volledig hard getroffen" beschouwd wordt.

Om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 december 2020 moet u geen C106A-CORONA-HGO overmaken.

De vereenvoudigde procedure blijft tijdelijk van toepassing. U verricht een maandelijkse aangifte ASR scenario 5. Bovendien moet u nog steeds geen controleformulieren C3.2A afleveren aan uw werknemers.

Stap 2: Is uw onderneming uitzonderlijk hard getroffen?

Indien uw onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona heeft ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (met uitsluiting van een aantal situaties) komt u tot 31 december 2020 in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Dit wordt nagegaan op basis van de juridische entiteit.

Een formulier C106A-CORONA-HGO, waarbij u rubriek III 'In te vullen indien u wilt worden erkend als uitzonderlijk hard getroffen onderneming' vervolledigt, moet ingediend worden bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de maatschappelijke zetel van uw onderneming.

Hierbij blijft na goedkeuring ook de vereenvoudigde procedure van toepassing. U verricht een maandelijkse aangifte ASR scenario 5 en hoeft geen controleformulieren C3.2A af te leveren aan uw werknemers.

De werkgever moet de werknemer voorafgaandelijk aan de tijdelijke werkloosheid overmacht corona schriftelijk meedelen dat de werknemer in tijdelijke werkloosheid overmacht corona wordt geplaatst.

Stap 3: Behoort uw onderneming tot een sector die "beperkt hard getroffen" wordt?

Indien uw werknemer behoort tot een sector die beperkt hard getroffen wordt en uw werknemer één of meerdere van de hieronder vermelde geviseerde activiteiten verricht, kan u tot 31 december 2020 gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Nr. PC Omschrijving Beperkt tot de volgende activiteiten
100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Beperkt tot de activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw
126 Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden; het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden
140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars Beperkt tot touringcars
140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi's, stoomcabines en hammams
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

U vervolledigt de rubrieken I en II van het formulier C106A-CORONA-HGO. Dit formulier stuurt u per mail naar de dienst "tijdelijke werkloosheid" van het bevoegde werkloosheidsbureau waar uw maatschappelijke zetel gevestigd is. U vermeldt de werknemers die behoren tot het paritair comité (inclusief uitzendkrachten vallend onder paritair comité 322) die deze specifieke activiteit uitvoeren of u opteert om een lijst die de identiteit van deze werknemers vermeldt bij het formulier te voegen (rijksregisternummer, naam en voornaam).

Na goedkeuring blijft ook de vereenvoudigde procedure van toepassing. U verricht een maandelijkse aangifte ASR scenario 5 en hoeft geen controleformulieren C3.2A af te leveren aan uw werknemers.

De werkgever moet de werknemer voorafgaandelijk aan de tijdelijke werkloosheid overmacht corona schriftelijk meedelen dat de werknemer in tijdelijke werkloosheid overmacht corona wordt geplaatst.

Stap 4: U behoort noch tot een uitzonderlijk hard getroffen sector noch bent u een uitzonderlijk hard getroffen onderneming noch behoort u tot een beperkt hard getroffen sector waarbij uw werknemer één van de geviseerde activiteiten vervult?

U kan geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Bijgevolg zal u onder meer beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht. Hierbij moeten specifieke formaliteiten nageleefd worden. Meer informatie hierover vindt u terug in dit nieuwsbericht of in de RVA-instructies.

Gelet op de complexiteit van deze regelingen, zullen wij u bijstaan bij het vervullen van de formaliteiten. Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?