Wijziging Vlaamse doelgroepvermindering vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 wordt de doelgroepvermindering oudere werknemers afgeschaft.

Deze doelgroepvermindering bestaat uit:

 • RSZ-vermindering voor de aanwerving van oudere werknemers
 • RSZ-vermindering voor zittende ouderen

Indien u nog een oudere niet-werkende werkzoekende van 58 jaar aanwerft uiterlijk op 30 juni 2024, geniet u nog 8 kwartalen van de RSZ-vermindering.

Indien u een werknemer heeft die op 30 juni 2024 minstens 62 jaar is kan u de RSZ-vermindering nog toepassen tot 30 juni 2028.

Vanaf 1 juli 2024 zal de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren volledig verdwijnen.

Voor laaggeschoolde jongeren die al het recht openden voor 1 juli 2024 zal u nog blijven genieten van de RSZ-verminderingen tot 30 juni 2026.

Vanaf 1 juli 2024 wijzigen de huidige leeftijdsgrenzen van de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring.

Deze doelgroepvermindering werd op 1 oktober 2023 in het leven geroepen. Deze maatregel is van toepassing voor personen die:

 • Op de laatste dag van het kwartaal minstens 25 jaar zijn en de leeftijd van 58 jaar nog niet bereikt hebben;
 • Voor de indiensttreding een periode van minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende zijn ingeschreven bij de VDAB;
 • Onderstaande periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld:
  • Periodes van ziekte of ongeval;
  • Periodes van detentie;
  • Periodes van onderbreking van de inschrijving als niet-werkende werkzoekende van maximaal 3 maanden.

Verder zijn er nog enkele voorwaarden die moeten voldaan zijn om te kunnen genieten van de RSZ-vermindering, deze kan je lezen in volgend artikel Vlaamse doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring.

De leeftijdgrenzen van minstens 25 jaar en de leeftijd van 58 jaar nog niet bereikt hebben wordt dus vanaf 1 juli 2024 gewijzigd. Het zal zo zijn dat de nieuwe grens ligt tussen de leeftijd van 18 jaar en de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben.

Bron: website van Vlaanderen, doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring.

Op de hoogte blijven?