Verplichte sluiting horeca vanaf maandag 19 oktober 2020: wat nu als werkgever?

Artikel verplichte sluiting horeca

Op het overlegcomité van 16 oktober 2020 nam de regering bijkomende maatregelen om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Eén van die maatregelen is een harde klap voor de horeca, zo moeten de cafés en restaurants vanaf maandag 19 oktober terug voor 4 weken dicht.

Hierbij geven wij graag een overzicht van de steunmaatregelen voor deze 4 weken voor een werkgever in de horecasector.

Tijdelijke werkloosheid

Gelukkig voorzag de regering al tot het einde van het jaar de mogelijkheid om op een eenvoudige manier tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Graag verwijs ik hiervoor naar ons eerder verschenen artikel in verband met tijdelijke werkloosheid vanaf september 2020.

Hierbij de verschillende situaties:

Situatie 1: Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel de zwaarst getroffen ondernemingen en sectoren nog een beroep doen op de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Concreet gaat het om sectoren die bepaald werden door de minister van Werk en ondernemingen die tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 een beroep deden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen voor minstens 20% van de normaal gewerkte dagen.

Een werkgever in de horecasector valt onder een volledig hard getroffen onderneming. Er moet vooraf geen aanvraag tijdelijke werkloosheid worden uitgevoerd. Bovendien moet u nog steeds geen controleformulieren C3.2A afleveren aan uw werknemer(s). Maandelijks wordt de aangifte ASR scenario 5 uitgevoerd bij de loonberekening. Gelieve de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht door te geven via de code "OM" in Easy Online.

Situatie 2: Behoort u als werkgever niet tot de zwaarst getroffen sectoren? Dan kunt u vanaf 1 september 2020 gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Meer details hierover vindt u in dit artikel. Dit is niet van toepassing voor horeca-werkgevers.

Kwijtschelding RSZ-bijdragen

Op het overlegcomité van 16 oktober besliste men om een kwijtschelding van de RSZ-bijdragen te voorzien. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de regering deze steunmaatregel precies vorm zal geven, al zou de overheid vermoedelijk de RSZ-bijdragen van het 3de kwartaal 2020 kwijtschelden voor de bedrijven die verplicht moeten sluiten.

Het was voor de horeca al mogelijk om de RSZ-bijdragen van het 1ste en het 2de kwartaal pas later te betalen. De deadline was op 15 december 2020. Mogelijk wordt het binnenkort ook een optie om een uitstel te verkrijgen voor de bijdragen van het 3de en het 4de kwartaal.

We volgen dit verder op en brengen u meteen op de hoogte als er meer bekend is rond deze steunmaatregel.

Financiering eindejaarspremie

De regering zou de eindejaarspremies van de horeca-werknemers financieren. Dit zou enkel gelden voor werknemers die in horecazaken werken die nu verplicht gesloten worden. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, moet de komende dagen duidelijk worden. We volgen dit verder op en brengen u meteen op de hoogte als er meer bekend is.

Vlaamse steunmaatregel

Naast de federale maatregelen zou Vlaanderen ook een compensatiepremie voorzien met een maximumbedrag dat afhankelijk is van het aantal werknemers dat de werkgever in dienst heeft.

Horecazaken die de komende 4 weken gedwongen moeten sluiten, zullen van VLAIO een premie ontvangen die 10% bedraagt van de omzet in dezelfde periode van 2019. Er geldt wel een maximumbedrag, afhankelijk van het aantal werknemers. Een kleinere horeca-werkgever zou beroep kunnen doen op maximaal 11.250 EUR. Een grotere werkgever vanaf 10 of meer werknemers zou er een maximum gelden van 22.500 EUR.

We volgen dit verder op en brengen u meteen op de hoogte als er meer bekend is.

Steunmaatregelen voor zelfstandige ondernemers

Als zelfstandige ondernemer in de horecasector kan men tijdens deze verplichte sluiting een beroep doen om bijkomende steunmaatregelen, zoals onder andere de verdubbeling van het overbruggingsrecht. Meer duidelijkheid hierover volgt eerstkomende dagen.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.Op de hoogte blijven?