Arbeidsdeal 2022: de wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2022. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader van de Arbeidsdeal.

Met de maatregelen van de Arbeidsdeal wil de regering de arbeidsmarkt hervormen om zo werknemers en werkgevers bijkomende ademruimte te geven en nieuwe kansen te bieden. Men wil een flexilbiliteit voorzien voor zowel werkgevers en werknemers om de work life balance te verbeteren.

Anderzijds moeten de maatregelen uit de Arbeidsdeal bijdragen aan de doelstelling van de regering om de werkgelegenheidsgraad te verhogen tot 80% in 2030.

De Arbeidsdeal bevat heel wat maatregelen die geclusterd kunnen worden in 4 hoofdthema's:


  1. Betere combinatie werk en privéleven

* De vierdagenwerkweek voor de voltijdse werknemer;

* Wisselend weekregime op verzoek van de voltijdse werknemer;

* Invoeren recht op deconnectie;

* Optrekken bekendmakingstermijnen van variabele deeltijdse werkroosters.

2. Uitbreiding opleidingsrecht en versterken mogelijkheid om sneller tussen jobs te schakelen

* Wijziging opleidingsrecht - invoering individueel opleidingsrecht;

* Verplicht opstellen jaarlijks opleidingsplan;

* Inzetbaarheidsverhogende maatregelen werknemer;

* Invoeren van een transitietraject.

3. Digitalisering: e-commerce en platformeconomie

* Vereenvoudigd kader nachtarbeid tussen 20 uur en 24 uur en vanaf 5 uur voor bepaalde e-commerce activiteiten;

* Vrijwillige instap in eenmalig experiment arbeidsorganisatie e-commerce;

* Kwalificatie van de arbeidsrelatie bij prestaties via digitale platformen die opdrachten geven;

* Verplicht afsluiten verzekering van gemeen recht voor zelfstandige platformwerkers.

4. Oog voor knelpuntberoepen en diversiteit

* Monitoring van knelpuntberoepen;

* Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau;

* Creëren intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid

Wens je meer informatie over de impact van de Arbeidsdeal op jouw onderneming? Neem zeker contact met ons op.

Op de hoogte blijven?